English Training

Wat is English Training?

English Training is een gestructureerd oefenpakket gericht op het leren van woorden en het trainen van lees- en luistervaardigheid. Nieuwe woorden worden eerst getraind en aansluitend herhaald in aansprekende leesteksten en videofragmenten.

Door de geïntegreerde aanpak leren de studenten de woorden in een brede context. Dit is een effectieve manier om woordenschat aan te leren, waarbij lees-en luistervaardigheden verder worden ontwikkeld.

Opbouw van English Training

English Training heeft een doorgaande leerlijn en is opgebouwd aan de hand van de ERK-niveaus Pre-A1 t/m B2 gericht op het vo en mbo. Elk niveau is opgedeeld in units die worden afgesloten met een korte toets. Elke unit bevat enkele thema’s, zoals reizen, vrienden, baantjes, sport, Eerste Hulp en geschiedenis, om de woorden en vaardigheden in samenhang aan te leren. Bekijk thema’s in level B1.

N

Doorgaande leerlijn van pre-A1 t/m B2;

N

Minimale oefentijd per niveau is 25 uur

N

Extra materialen worden automatisch toegevoegd tot 30 uur

N

Samenhang door middel van thema's tussen woorden en vaardigheden

Lesmateriaal bekijken?

English Training in de praktijk

Online leeromgeving

De leerlingen oefenen zelfstandig in een online leeromgeving. Elke leerling werkt op zijn eigen niveau en tempo. Wanneer nodig, wordt remediërend materiaal automatisch toegevoegd.

Leren en verwerken

Leerlingen krijgen in blokjes nieuwe woorden aangeboden, die vervolgens worden verwerkt in lees- en luisteroefeningen. Een breed scala aansprekende thema’s komt aan bod.

Docenten

Met het ingebouwde leerlingvolgsysteem kunt u de vorderingen van de leerlingen bekijken en slimme doelen instellen. Bij elke unit is een downloadbare woordenlijst beschikbaar.

Wij bieden tevens video’s met grammatica-uitleg aan. Net als de video’s zijn de oefeningen verbonden aan de uitlegvideo’s niet verplicht.

De korte toets aan het eind van elke unit wordt voor u nagekeken. Dus geen nakijkwerk voor u!

English Training vrijblijvend uitproberen?

Wil je als student kennismaken met English Training, start dan hier een gratis proeflicentie.